Radio

Gällivare

Spelar

online

Lyssna på vår radiosändning

Om inte playknappen fungerar, klicka här för att öppna i ett eget fönster.

Swish

1234-275-202

Bankgiro 5413-8722

Stöd verksamheten med ett bidrag

Stort tack till våra sponsorer!

Bakgrund

Gällivare Närradio startades 9 november 1989 av grundarna Ulf Renberg och Klas Holmgren. Studion är sedan starten belägen i Malmbergets Folkets Hus. Med ett gäng entusiaster och en stark tro på närradions framtid i Gällivare så har radion lyckats förankra sina sändningar hos kommunmedborgarna.

Lyssnarsiffror från 2006 med den gamla tekniken och svaga sändaren, 300 watt mono telefonlänk visade att 9% av kommunens medborgare lyssnade på oss regelbundet är ett positivt resultat!

Enligt RUAB (Radioundersökningar AB) har svensk närradio en daglig lyssnarfrekvens på cirka 1,5%.

Under hösten 2015 uppdaterades även hemsidan för att möta det ökande antalet besökare som ligger på över 1700 unika träffar i månaden!

Mål och principer för programverksamheten i Gällivare Närradio

Beslutade av Gällivare Närradios styrelse 2015-05-28

Gällivare Närradio är en ideell förening för sändning av närradio lokalt över Gällivare kommun.

Syftet med de program som görs och sänds är att:

  • Ge medlemsföreningarna och samverkanspartners en möjlighet att nå ut med information, diskussion och reflektioner kring deras verksamhet i intressanta radioprogram som även har ett allmänt intresse i Gällivare regelbundet och på fasta tider när det är möjligt.
  • Ge lokala verksamheter (Myndigheter, företag, föreningar och enskilda mm) en möjlighet att nå ut till kommunmedborgarna med allmänt intressanta radioprogram med lokal information, diskussion och reflektion kring deras verksamhetsområden med hjälp av närradions personal.
  • Lyfta fram lokala aktiviteter, lokal kultur, lokala berättelser och lokala berättare i allmänt intressanta program.
  • Skapa samhörighet i Gällivare genom att folk kan ha direkta kontakter och direkt påverkan på programmen via direktsändningar i olika former.

Grundförutsättningarna för programverksamheten:

Medlemsföreningar och samverkanspartners ansvarar själva för innehållet i de program som man producerar och sänder.

Allmänna program som produceras och sänds av Gällivare Närradio:

  • Tar inte partipolitisk ställning. I de fall partipolitiska frågor förekommer ska normalt alla parter ges möjlighet att komma till tals (Ex debatter motsv.)
  • Medverkar inte i verksamheter som kan uppfattas som att Närradion tar ställning i, eller driver partsintressen i kontroversiella politiska samhällsfrågor.
  • Ska inte påverkas av finansiärer/sponsorer som strider mot punkterna ovan om allmänna program.

På allvar

I händelse av katastrof i samhället ska närradion snabbt kunna direktsända på plats och har därför ställt oss till förfogande för räddningstjänst och kommunledning.

© Radio Gällivare 2024